จัดส่งไฟล์หนังสือให้ใหม่เนื่องจากผิดพลาดไฟล์ที่แนบ

กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดส่งหนังสือ  ทาง E-office. เรื่อง การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีความผิดพลาดไฟล์ที่แนบ   ดังนั้น กลุ่มนิเทศฯ ได้ดำเนินการจัดส่งให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว

ติดต่อ สพป.สก.1