ส่งรายชื่อครูอบรมการพัฒนาการสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

แจ้งโรงเรียนขนาดกลาง  ขนาดเล็ก  ส่งรายชื่อครูผู้สอน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ให้ ศน.วีรศักดิ์ ด่วนครับ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันเสาร์ที่ 30 พ.ค.2558 ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ตามหนังสือที่แจ้งไปแล้วนั้น  ใกล้ถึงวันแล้ว ยังส่งมาน้อยมาก จะปิดแจ้งรายชื่อวันที่ 28 พ.ค.2558 ช่องทางส่งรายชื่อ  ส่งทาง Mail  : [email protected]   หรือโท20125141143191รตรง 081 – 864 -7350  ด่วนครับ

ติดต่อ สพป.สก.1