ผอ.สพป.สก1แสดงความยินดี

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ข้าราชการในสังกัดจำนวน 3 คนที่ได้รับสายสะพายชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ มงกุฎไทย ได้แก่ 1. นายวุฒิศักด์ พรหมคช ผอ.กลุ่มอำนวยการ 2. นายสาคร โห้วงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3.นางเรียมใจ ยังพิทักษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

IMG_9719 IMG_9721 IMG_9724 IMG_9725
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1