ท่านรองบุญสม ทองทา แวะเยี่ยมเด็กๆ อย่างเป็นกันเอง

เปิดเรียนวันแรก 18 พ.ค. 2558 มีท่านผู้บริหารใจดี
ท่านรองบุญสม ทองทา รองผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1 แวะเยี่ยมเด็กๆ อย่างเป็นกันเอง
S__3924035

S__3924036

S__3924043

S__3924045

S__3924046

S__3924047

S__3924048

S__3924049

S__3924050

S__3924053

S__3924051

S__3924052

S__3924054

ติดต่อ สพป.สก.1