ผอ.สพป.สก1ตรวจเยี่ยม รร.บ้านเนินสะอาดและอนุบาลวัดสระแก้ว

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยม แนะแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านเนินสะอาด และโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนโดยมอบนโยบายด้านจุดเน้นการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และซุปเปอร์บอร์ด การดูแลงบประมาณ ความพร้อมด้านเอกสารตำราเรียนและชุดนักเรียน

IMG_6953 IMG_6954 IMG_6957 IMG_6960 IMG_6962 IMG_6965 IMG_6970 IMG_6972 IMG_6974 IMG_6975 IMG_6978

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา