สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มแด่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน โดยมีความสำคัญ คือเป็นวันครบรอบพิธีราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ อันเป็นวันที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชินีทรงสวมมงกุฎอย่างเป็นทางการ ในรัชกาลปัจจุบันของประเทศไทย  วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบ ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือ พระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจาก สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงได้เสด็จนิวัติในประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้า ฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ เหล่าพสกนิกรชาวไทย ได้ถือเอาวันที่ ๕  พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก ซึ่งในปี ๒๕๕๗ นี้ถือได้ว่าเป็นการครองราชย์ฯ ปีที่ ๖๔

IMG_8649 IMG_8655 IMG_8662 IMG_8664 IMG_8677 IMG_8679 IMG_8681 IMG_8686 IMG_8690 IMG_8695 IMG_8697 IMG_8702

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา