แจ้งตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูลรายบุคคลครูที่เข้ารับการประเมินภาษาอังกฤษ

สพป.สระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการประเมินความสามารถครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปี 2558
ด้วยข้อสอบออนไลน์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. จึงให้โรงเรียนแจ้งบุคลากร
ดังรายชื่อที่แนบมานี้ ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ และจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(laptop) มาในวันและเวลาที่กำหนดสอบ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลรายบุคคล (ดังเอกสารแนบ)
นำมาให้กับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลในวันสอบ

ติดต่อ สพป.สก.1