สวัสดีวันเปิดเทอม

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวเปิดเรียนภาคที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ประสิทธิ์ เสนีย์ศรีสกุล มาร่วมพูดคุยกับนักเรียนและให้คำแนะนำในการเรียนให้ประสบความสำเร็จแก่นักเรียนหลังจากนั้นนักเรียนแต่ละชั้นก็ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดและเก็บขยะในบริเวณโรงเรียนอย่างขยันขันแข็ง

20150515_085620

20150515_085638

20150515_134424

20150515_134458

20150515_134608

ติดต่อ สพป.สก.1