ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างของโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ส้วมแบบสปช.605/45 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

เอกสารแนบ mtp

ติดต่อ สพป.สก.1