ประชุมทางไกล “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” โรงเรียนบ้านเทศมงคล

ประชุม ทางไกล  “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
ในวันศุกร์ที่ 15  พฤษภาคม  2558  เวลา 08.30 – 12.00น.
ณ โรงเรียนบ้านเทศมงคล

IMG_9933 IMG_9932 IMG_9934
sewana

ติดต่อเรา