ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหนองปรือ

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2558

วันที่  13  พฤษภาคม  2558

ณ  โรงเรียนบ้านหนองปรือ

IMG_2936

IMG_2935

IMG_2954 IMG_2947

11281760_820854761283720_439598499_n 11253862_820854747950388_985389058_n 11251689_820854751283721_1971752310_n 11225497_820854767950386_1516124829_n 11120090_820854754617054_1926023713_n 11118575_820854764617053_664390291_nนางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ผู้รายงาน

นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  อำนวยการผลิต 

ติดต่อ สพป.สก.1