ประชุมผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1 วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน  (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดประชุมผู้ปกครองพบครู  ครั้งที่ 1
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม
วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
MEET1 MEET2 MEET3 MEET4 MEET5 MEET6 MEET7 MEET8 MEET9 MEET10 MEET11 MEET12 MEET13 MEET14 MEET15 MEET16 MEET17

ติดต่อเรา