อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เพื่อการตรวจสอบภายในที่โปร่งใสและเป็นธรรม ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มเครือข่ายที่ ๘ จำนวน ๑๕ คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้ง ๕ จังหวัด ประกอบด้วย สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ เข้ารับการอบรม

IMG_9650 IMG_9651 IMG_9653 IMG_9655 IMG_9657 IMG_9658 IMG_9660 IMG_9662 IMG_9663 IMG_9669 IMG_9670 IMG_9675 IMG_9676 IMG_9677 IMG_9678 IMG_9680 IMG_9681 IMG_9682 IMG_9683

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา