การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์สพป.สระแก้ว เขต ๑) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๕๓ คน จากนั้นนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้ร่วมบรรยายในการอบรมฯ ครั้งนี้ด้วย

IMG_9588 IMG_9598 IMG_9601 IMG_9602 IMG_9603 IMG_9604 IMG_9605 IMG_9607 IMG_9608 IMG_9610 IMG_9613 IMG_9614 IMG_9615 IMG_9616 IMG_9620 IMG_9621 IMG_9625 IMG_9626 IMG_9630 IMG_9631 IMG_9634 IMG_9635 IMG_9638 IMG_9644

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา