ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน

สพป.สระแก้ว เขต 1  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนเพื่อวางแผนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในฝัน

ในวันที่  14  พฤษภาคม  2558  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมสุพรรณิการ์  สพป.สระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1