อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้กำกับลูกเสือจำนวน ๑๘๑ คน เข้ารับการอบรมดังนี้

  • สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
  • สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
  • สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

IMG_9511 IMG_9513 IMG_9514 IMG_9522 IMG_9529 IMG_9530 IMG_9534 IMG_9538 IMG_9539 IMG_9541 IMG_9553 IMG_9554 IMG_9555 IMG_9558

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1