ประชุมการวัดและประเมิน/อบรมผู้ทรงคุณ

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภพการศึกษา ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑) โดยได้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   ต่อมาได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนองค์ความรู้ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว

IMG_6856 IMG_6858 IMG_6861 IMG_6866 IMG_6872 IMG_6877 IMG_6884 IMG_6894 IMG_6896 IMG_6900 IMG_6901 IMG_6902 IMG_6904 IMG_6908 IMG_6910

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1