สระแก้ว 1 อบรมการปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้งานและให้โรงเรียนตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมบุนนาค สพป.สระแก้ว เขต 1

page1 page2 page3 page4

ติดต่อ สพป.สก.1