ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1

แจ้งโรงเรียนที่ลืมชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ    ข้อที่ 1 เป็นคำชี้แจงโรงเรียนวิถีพุทธและกพร57   ขอให้กรอกข้อมูล 29 ประการของเดือน พ.ค.2558  ข้อ 2 ไม่ต้องไปทำอะไร ให้ผ่านไปคลิกที่กรอกข้อมูล 29 ประการ ต่อจากหน้าแรก  อย่าลืมเข้าไปคลิกแบบสำรวจด้วยในข้อ 3 ด้วยครับ รายละเดียดตามเอกสารที่แนบ

20125141143191

 

29 pa

username and password

ติดต่อ สพป.สก.1