แจ้งเลื่อนการสอบครูภาษาอังกฤษ

สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งเลื่อนการสอบครูภาษาอังกฤษวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ไปเป็นเดือนมิถุนายน 2558 เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดไม่สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าสอบได้ ในการนี้ จึงให้โรงเรียนแจ้งครูที่เข้ารับการทดสอบเตรียมคอมพิวเตอร์พกพา (laptop) และชุดหูฟังเพื่อเข้ารับการทดสอบในเดือนมิถุนายน 2558 ทั้งนี้ สพป.สระแก้ว เขต 1 จะแจ้งรายชื่อและรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบก่อนวันทดสอบ

ติดต่อ สพป.สก.1