ขอเชิญประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ชิงทุน200,000บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “เครื่องจักรกลพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๘” ชิงเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ ผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ http://www.most.go.th โทร ๐๒-๒๓๐ ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1