ขอเชิญร่วมสมัครฯเยาวชนเอเอฟเอส

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ขอเชิญร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 รุ่นที่ 55 (พ.ศ. 2559-2560) ผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.afsthailand.org

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน