ขอเชิญเด็กอายุระหว่าง 9-14 ปี ร่วมการประกวดภาพวาด

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ขอเชิญเด็กอายุระหว่าง 9-14 ปี ร่วมการประกวดภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 24 ในหัวข้อ “เรามีพลัง” ชิงเงินรางวัล 3,000 เหรียญสหรัฐ ผู้ได้รางวัล 3 อันดับแรกจะได้เดินทางไปรับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง โดยผู้จัดจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.uncp.org/tunza/children/

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1