การอบรมระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ 16)

         ด่วนที่สุด        จะดำเนินการอบรมในวัน เสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2558

เวลา 08.30 น.-12.00 น.

อำเภอ คลองหาด อำเภอ วังน้ำเย็น อำเภอ วังสมบูรณ์

และมารายงานตัว เวลา 07.30 น.

เวลา 13.30 น.-16.30 น.

อำเภอ เมือง อำเภอ เขาฉกรรจ์

และมารายงานตัว 12.30 น.

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านให้นำ

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค พร้อมปลั๊กไฟ

2.คู่มือการอบรม ให้เข้าไปโหลดคู่มือ โดยพิมพ์คำว่า

 คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1