ขอเชิญร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG Thailand Championship 2015 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://wrg-thailand.index.co.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1