ขอเชิญร่วมประกวดวรรณกรรม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญร่วมประกวดวรรณกรรม รางวัลแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีลักษณะงานประพันธืในฉันทลักษณ์แบบใดก็ได้ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บท และส่งผลงานภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.parliament.go.th/plan

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1