ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อส่งแบบรายงานการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค.

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งแบบรายงานการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค.

ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  ไม่เกิน 10.00 น. (ที่กลุ่มอำนวยการ)

รายชื่อโรงเรียนคลิ๊กที่นี่

ติดต่อเรา