สพฐ.เปิดสอบ ขรก.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  http://ipa.vec.go.th และสมัครภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1