โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ จำนวน 45 คน  สอบวันที่ 10 พฤษภาคม 2558  ประกาศผลสอบ  11 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด ตามเอกสารที่ แนบp1

ติดต่อ สพป.สก.1