แจ้งการกรอกข้อมูล 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อเป็นข้อมูล รายงานARS

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด  เข้าไปรายงานผลการดำเนินงาน 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ รอบ 6 เดือน 12 เดือน ในเว็บไซต์ โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com ขณะนี้ สพฐ.ได้เปิดให้เข้าไปกรอกข้อมูลแล้ว  เพื่อปรับแก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คาดว่าทุกโรงเรียนควรปรับให้สูงกว่า 3 – 4 ทุกข้อ โดยรวมน่าจะ 4.8 ขึ้นไป  ยกเว้นบางข้อเช่น บางโรงยังไม่ติดป้ายโรงเรียนวิถีพุทธและทานมังสวิรัติ      มีผลต่อการรายงาน ARS  ของโรงเรียนครับ สงสัยติดต่อ ศน.วีรศักดิ์ 081-8647350 เร่งนะครับ เดี๋ยว สพฐ.ปิดเว็บไซต์จะเสียโอกาส6

ติดต่อ สพป.สก.1