การมอบวุฒิบัตร อบรมครูภาษาไทย

กลุ่มนิเทศฯจัดส่งวุฒิบัตร การอบรมครูภาษาไทย ป.3 และมัธยมศึกษาที่อบรม เมื่อวันที่ 6-7 ธ.ค.57  ไว้ที่กล่องรับเอกสารโรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว.

ติดต่อ สพป.สก.1