การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1  แจ้งการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว926  ลว 6 มี.ค. 2558  ซึ่งมีรายชื่อครูผู้ช่วยเข้ารับการประชุม จำนวน 2 รุ่น  ดังนี้

1. ระหว่างวันที่  7 – 9  พ.ค. 2558 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก  จำนวน  19  คน รายงานตัววันที่ 7 พ.ค. 2558 เวลา  07.30 – 09.00 น.

2. ระหว่างวันที่ 25 – 27 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก จำนวน 89 คน รายงานตัววันที่ 25 ก.ค. 2558 เวลา  07.30 – 09.00 น

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประชุมตามกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ติดต่อ สพป.สก.1