งานทำบุญครบรอบ ๗๗ ปี ทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเกษม

งานทำบุญครบรอบ ๗๗ ปี ทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเกษม

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าเกษม
โดยได้รับเกียรติจากท่านศักดิ์ชัย บรรณสาร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน0405581

0405582

0405583

0405584

ติดต่อ สพป.สก.1