สพฐ.ขอเชิญเข้าร่วมสมัครแข่งขัน โครงการสร้างสรรค์ปัญญาฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญเข้าร่วมสมัครแข่งขัน โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.saranukromthai.or.th โทร ๐๒-๒๘๘๕๗๓๒

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน