สพป.เลย1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ อัตรา ติดตามรายละเอียดได้ที่  http://www.loei1.go.th สอบถามโทร ๐๔๒ – ๘๑๑ ๓๐๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา