สพป.ชุมพร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๕ อัตรา รับสมัครภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่  http://www.cpn1.go.th/ โทร ๐๗๗ – ๕๗๖๔๕๘ ต่อ ๑๓

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1