โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเขามะกา อ.เมืองสระแก้ว โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก และโรงเรียนเอกชน เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๕๑ คน

IMG_6718 IMG_6722 IMG_6730 IMG_6735 IMG_6740 IMG_6741 IMG_6745 IMG_6746  IMG_6748 IMG_6750

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1