ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค.

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียน

โดยเร่งด่วน ให้ทันก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และรายงานหารจัดซื้อตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

แบบรายงาน คลิ๊กที่นี่

ติดต่อเรา