สพป.สุโขทัย เขต ๑ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รับสมัครภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sukhothai1.go.th โทร ๐๕๕ – ๖๑๖ ๑๘๐ ต่อ ๑๑๕ และ ๑๐๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1