สพป.ลำปาง๓ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.lpg3.go.th โทร ๐๕๔ – ๒๗๑๒๑๔ ต่อ ๑๔๐๐ – ๑๔๐๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา