โรงเรียนบ้านเขาข่ารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการ)

โรงเรียนบ้านเขาข่า มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่
4-8พฤษภาคม 2558 เวล 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านเขาข่า ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 080-7581216 หรือ
081-7611163

ติดต่อ สพป.สก.1