การแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และชูโดกุ ปี 57 ภาคกลางและตะวันออก

แจ้งโรงเรียน อนุบาลวัดสระแก้ว ชุมชนบ้านตาหลังใน บ้านเขาแหลม บ้านพระเพลิง

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครู ที่จะไปแข่งขัน รอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และชูโดกุ ระดับภาค

และจะไปแข่งขันในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

หากรายชื่อไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขในระบบ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ

IMG1

ติดต่อเรา