การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

ตามที่เกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 13.11 น. บริเวณประเทศเนปาล ส่งผลกระทบ 5 ประเทศ

(เนปาล อินเดีย จีน(เขตปกครองตนเอง) บังคลาเทศ) และเกิดอาฟเตอร์ช็อคขนาดรุนแรงตามมาหลายครั้ง

ทำให้อาคารบ้านเรีอนในกรุงกาฐมาณและเมืองใกล้เคียงพังถล่มลงมา มีผู้เสียชีวิตประมาณ 3,200 คน

ผู้บาดเจ็บประมาณ 6,525 คน นั้น

สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งโรงเรียนในสังกัด ที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว

สามารถร่วมบริจาคได้ที่ กลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่  7 พฤษภาคม  2558

ติดต่อเรา