แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อมารับหนังสือ สยามมินทร์ สยามใหม่

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้มารับหนังสือ สยามมินทร์ สยามใหม่ โทรคมนาคมใต้ร่มพระบารมี ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1

อำเภอเมืองสระแก้ว

1. โรงเรียนบ้านท่าเกษม

2. โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

3. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

4. โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

5. โรงเรียนเขาสิงโต

6. โรงเรียนบ้านแสงจันทร์

7. โรงเรียนบ้านคลองผักขม

อำเภอคลองหาด

1. โรงเรียนบ้านหินกอง

2. โรงเรียนบ้านคลองหาด

3. โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

4. โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก

อำเภอวังน้ำเย็น

1. โรงเรียนบ้านซับเจริญ

อำเภอเขาฉกรรจ์

1. โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี