แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อมารับหนังสือ สยามมินทร์ สยามใหม่

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้มารับหนังสือ สยามมินทร์ สยามใหม่ โทรคมนาคมใต้ร่มพระบารมี ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1

อำเภอเมืองสระแก้ว

1. โรงเรียนบ้านท่าเกษม

2. โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

3. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

4. โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

5. โรงเรียนเขาสิงโต

6. โรงเรียนบ้านแสงจันทร์

7. โรงเรียนบ้านคลองผักขม

อำเภอคลองหาด

1. โรงเรียนบ้านหินกอง

2. โรงเรียนบ้านคลองหาด

3. โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

4. โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก

อำเภอวังน้ำเย็น

1. โรงเรียนบ้านซับเจริญ

อำเภอเขาฉกรรจ์

1. โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

 

ติดต่อ สพป.สก.1