แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ส่งรายชื่อผู้อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดตามที่ให้โรงเรียน

แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ส่งรายชื่อผู้อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดตามที่ให้โรงเรียน ตามที่ให้โรงเรียนขยายโอกาสในสังกังกัด ส่งรายชื่อผุ้เข้าอบรมผู้กำกับลูกเสือมาแล้วนั้น ยังไมีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านชุมทอง โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา และโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดมาที่ E-mail :  [email protected]

ติดต่อ สพป.สก.1