โรงเรียนบ้านเทศมงคล ประกาศสอบราคาจ้างเหมา

ด้วยโรงเรียนบ้านเทศมงคล ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ จะทำการเรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน การทาสีอาคารเรียนภายใน จำนวน ๗๖๐ ตารางเมตร และการเทปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดมัน จำนวน ๔๑๐ ตารางเมตร ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนบ้านเทศมงคล ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โทร ๐๓๗ – ๒๔๔ ๙๒๔ และตามเอกสารที่แนบมานี้

Image (52)

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา