การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถือปฎิบัติให้เป็นแนวไปในทางเดียวกัน คลิกที่นี้

ติดต่อเรา