ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม รร.บ้านมหาเจริญ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

IMG_6605 IMG_6609 IMG_6611 IMG_6620 IMG_6635 IMG_6637 IMG_6639 IMG_6644 IMG_6648

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1