โครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ จะจัดโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่มีสภาพทรุดโทรม มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตให้กับนักเรียนในพื้นที่บริการ ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการร่วมบริจาคเงินสมทบในโครงการดังกล่าว โดยสามารถโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนยากจนและขาดแคลน สพป.พิษณุโลก เขต ๓ เลขที่บัญชี ๖๐๑ -๐-๘๘๑๕๔-๔ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.phitsanulok3.com หรือโทร ๐๘๖ – ๔๔๘๒๑๐๐

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา