ผอ.สพป.สก1ออกติดตามสถานการณ์การสอบ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ออกติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

IMG_6412 IMG_6419 IMG_6434 IMG_6454 IMG_6488 IMG_6491 IMG_6494 IMG_6506 IMG_6526 IMG_6530 IMG_6540

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1